Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar, hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, e-postadress

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

Vi förvarar och behandlar dina kontaktuppgifter enligt gällande lagstiftning och tar bort dem på din begäran.